ZĽAVA 10% NA VŠETKO S KÓDOM: MAJ

Collonil - Carbon Lab starter kit

Barefootky CollonilCollonil - Carbon Lab starter kit

Collonil - Carbon Lab starter kit

CARBON LAB #1 Štartovacia sada Súprava na čistenie a ochranu všetkých materiálov

 
Dostupnosť: skladom
Kúpou tohto produktu získate 14 bodov.
14,90 €
Do košíka

Collonil - Carbon Lab starter kit

CARBON LAB #1 Štartovacia sada

Súprava na čistenie a ochranu všetkých materiálov

  • 50 ml čistiacej peny na dôkladné čistenie, a 50 ml ochranného spreja na impregnáciu
  • Čistiaca kefka a čistiaca rukavica tvoria kompletnú sadu
  • Univerzálna sada pre ošetrenie a ochranu obuvi všetkých farieb a materiálov
  • Ideálne na cestovanie, či ako darček

Podrobné pokyny

ČISTIACA PENA - Účinná čistiaca pena pre všetky materiály. Penu nanášajte na čistiacu kefku od cca. 1 cm a rovnomerne ho rozotrite na tenisku. Potom dôkladne zapracujte do hmoty. Nakoniec použite navlhčenú ČISTIACU RUKAVICU na odstránenie nečistôt a prebytočnej čistiacej peny.

OCHRANNÝ SPREJ - Vysoko účinná ochrana pre všetky materiály. Po fáze čistenia naneste sprej zo vzdialenosti cca. 30 cm na suchú tenisku a znova ju nechajte uschnúť. Hotovo!

ČISTIACA Kefka – Čistiacia kefka na odstránenie hrubých nečistôt z tenisiek pred začatím procesu mokrého čistenia. Dodatočne použiteľný na nanášanie ČISTIACEJ PENY a na zdrsnenie nubuku a hrubej kože.

ČISTIACE RUKAVICE - Rukavice vyrobené z mikrovlákna na dôkladné čistenie a starostlivosť o vaše tenisky.

Povinná informácia

Ochranný sprej Výstražné pokyny: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak dôjde k podráždeniu pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Obsah/nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje: Uhľovodíky, C11-12, izoalkány, < 2 % aromátov; Uhľovodíky, C6-7, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 5 % n-hexán.

 

Čistiaca pena

Varovné poznámky: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Obsah/nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zloženie čistiacej peny: 5 % alebo viac, ale menej ako 15 % alifatických uhľovodíkov, menej ako 5 % neiónových povrchovo aktívnych látok, menej ako 5 % aniónových povrchovo aktívnych látok, parfumy, D-LIMONENE, CITRAL, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIA-ZOROMLINONE, OCTYLISOTHIA-ZOROMLINONE 2-NITROPROPÁN-1,3-DIOL.

Špecifikácia čistiacej peny podľa DetVo: VODNÁ, BUTÁN, PROPÁN, IZODEKANOLETOXYLÁT, MASTNÉ ALKOHOLY, ALKOXYLOVANÉ, LAURETH SULFÁT SODNÝ, UNDECETH-40, Alkoholy, C12-15-rozvetvený a lineárny, ETOXYCCLEINHEXTOXYL, SOLUTHEXLEXIT, SOUFLU- D-LIMONEN, CITRAL, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 2-BROMO-2-NITROPROPÁN-1,3-DIOL, OCTYLISOTHIAZOLINONE

 

Copyright 2014 - 2024 © Barefootky